Zelfportret

Gemengde techniek (opgehoogde ets)

1930

Privé-verzameling, B-Antwerpen

Expo Stabroek Ravenhof 1997

Bredael-Smekens, "4 uit de Antwerpse polder", Lannoo 1979, illustr.