Vrouw aan het raam

Gouache & gemengde techniek

Gedateerd (19)17

Privé-verzameling, B-Kontich

Expo Stabroek Ravenhof 1997

Melsen, J. in Tentoonst. Catal. Stabroek febr. 1997