De Stichting Marten Melsen
Vereniging zonder Winstbejag

Jan Melsen and his grandfather (Ostende 2003)

werd opgericht in augustus 2001 (Belgisch Staatsblad 17 januari 2002) door de erfgenamen van de kunstenaar, met als voornaamste doel het oeuvre van kunstschilder Marten Melsen (Brussel 1870-Stabroek 1947) beter te laten kennen.

Dit kan de vzw Stichting Marten Melsen doen door:

  1. Het deelnemen aan en/of het mede organizeren van tentoonstellingen of evenementen waarin Marten Melsen vertegenwoordigd is;
  2. het schrijven van artikels en mede verzorgen van publikaties rond het leven en het werk van de meester;
  3. Kunsthistorisch onderzoek en studie teneinde het oeuvre van de meester beter te kennen en aan te vullen;
  4. De voorbereiding, redaktie en publikatie van de oeuvre catalogus van Marten Melsen, teneinde de authenticiteit en de historiek van een kunstwerk te kunnen nagaan, en als referentie te dienen voor huidige en toekomstige eigenaars, vorsers, pers en professionelen uit de kunstwereld;
  5. Via het mandaat van het volgrecht, het beschermen van de intellektuele rechten van de kunstenaar tot 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar;
  6. Het beschermen van het woonhuis en oorspronkelijk atelier van de kunstenaar, gelegen te Stabroek, Hoogeind 120, in zijn zo oorspronkelijk mogelijke staat, met de intentie het publiek hiervan -tenminste gedeeltelijk- te laten genieten in de toekomst;
  7. Het beschermen, restoreren, en/of uitbreiden van de artistieke nalatenschap, de privé-verzameling van de kunstenaar en diens correspondentie, evenals deze van openbare verzamelingen of musea in binnen- of buitenland.

De stichting is gegroeid uit het archief Marten Melsen, opgericht in 1994 door Jan Melsen, kleinzoon van de kunstenaar, teneinde het archief van de kunstenaar te conserveren, zoals het door de kunstenaar en diens kinderen Adriaan, Cécile, Nathalie en Theofile zorgvuldig was bewaard gedurende meer dan een halve eeuw, en, indien mogelijk, uit te breiden.

Iedereen die informatie, documentatie, foto’s, kunstwerk of briefwisseling bezit met referentie naar Marten Melsen, of die bijkomende informatie zoekt, wordt vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met

 

Stichting Marten Melsen
Hoogeind 120

B – Stabroek 2940

Tel +32-475-623 557
jan_melsen@yahoo.com


- 'T VOSSEVELT, Marten Melsen's home -